Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

 

Adiyat Suresi(Meal dinle oku)

         

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât hızlı koşan atlar demektir

1.
Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,
2.
(tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara,
3.
sabahleyin baskın basanlara,
4.
derken savurup da bir toz-duman (tozu dumana katanlara),
5.
o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,
6.
o insan Rabbine karşı pek nankördür.
7.
Ve kendisi de şahittir buna.
8.
Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona.
9.
Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,
10.
o göğüslerdekiler derlendiğinde,
11.
O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiyat Suresi(Meal dinle oku)

 

1.
Vel adiyati dabha
2.
Fel muriyati kadha
3.
Fel muğırati subha
4.
Fe eserne bihı nak'a
5.
Fe vesatne bihı cem'a
6.
İnnelinsane li rabbihı le kenud
7.
Ve innehu ala zalike le şehıd
8.
Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9.
E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10.
Ve hussıle ma fis sudur
11.
İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

 

 

 

 

 

 

 

Adiyat Suresi(Arabca dinle oku)

adiyat599