Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

 

Alak Suresi(Meal dinle oku)

         

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır.

1.
Oku O yaratan Rabbinin adıyla!
2.
İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
3.
Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbindir!
4.
Kalem ile (yazmayı) öğreten de.
5.
O, insana bilmediği şeyleri öğretti.
6.
Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır!
7.
Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.
8.
Kesinlikle sonunda Rabbinedir dönüş!
9.
Baksana o engelleyene,
10.
namaz kılmakta olan bir kulu!
11.
Baksana o doğru yolda giderse
12.
ya da takva sahibi olmayı emrederce, fena mı?
13.
Baksana, yalanlar ve tersine giderse, iyi mi?
14.
Muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
15.
Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!
16.
Yalancı, cani bir alnı!
17.
O zaman çağırsın kurultayını, meclisini!
18.
Biz çağıracağız zebanileri!
19.
Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!

 

 

 

 

 

Alak Suresi(Meal dinle oku)

 

1.
Ikre' bismi rabbikelleziy halak
2.
Halekal'insane min 'alak
3.
Ikre' ve rabbükel'ekrem
4.
Elleziy 'alleme bilkalem
5.
Allemel'insane ma lem ya'lem
6.
Kella innel'insane leyatğa
7.
Erra a hustağna
8.
İnne ila rabbikerrü'
9.
Eraeytelleziy yenha
10.
Abden iza salla
11.
Eraeyte in kane 'alelhüda
12.
Ev emara bittakva
13.
Eraeyte in kezzebe ve tevella
14.
Elem ya'lem biennallahe yera
15.
Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh
16.
Nasıyetin kezibetin hatıeh
17.
Felyed'u nadiyehu.
18.
Sened'uzzebaniyete.
19.
Kella la tütı'hü vescüd vakterib

 

 

 

 

 

 

 

Alak Suresi(Arabca dinle oku)

alak597