Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

 

Beyyine Suresi(Meal dinle oku)

         

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir

 

1.
Kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden o küfredenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi.
2.
(Bu delil), Allah'tan gelen bir peygamberdir, peyderpey tertemiz sahifeler okur.
3.
O sahifelerde en doğru hükümler vardır.
4.
Böyle iken o kitap verilmiş olanlar ancak, kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5.
Oysa onlar, hakka tapan, Allah'ı birleyiciler olarak dini yalnızca Allah'a tahsis edip Allah'a ibadet etsinler, namazı dosdoğru kılsınlar ve zekatı versinler diye emrolunmuşlardı ancak. İşte odur dosdoğru din!
6.
Gerek kitap verilenlerden, gerekse müşriklerden küfredenler, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada ebedi kalacaklardır. Onlardır bütün insanların en şerlileri!
7.
İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.
8.
Onların mükafatı Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnutturlar. Bu mükafat, işte Rabbine saygı duyanlara aittir!

 

 

 

 

 

Beyyine Suresi(Latin harf)

1.
Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh
2.
Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3.
Fiha kütübün kayyimeh
4.
Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh
5.
Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6.
İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7.
İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8.
Cezaühüm 'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh

 

 

 

 

 

 

Beyyine Suresi(Arabca dinle oku)

beyyine598