Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

 

Fecr Suresi(Meal dinle indir)

         

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir

1.
Andolsun şafağa.
2.
on geceye,
3.
çifte ve teke,
4.
ve geçeceği sırada geceye.
5.
Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?
6.
Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?
7.
Sütunların sahibi İrem'e
8.
ki, o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.
9.
Ve vadilerde kayaları kesen (yontan) Semud kavmine?
10.
O kazıkların sahibi Firavun'a?
11.
Onlar ki o memleketlerde azıtmışlardı.
12.
Oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı.
13.
Onun için de Rabbin üzerlerine bir azap kamçısı yağdırdı.
14.
Şüphesiz ki Rabbin öyle mirsad ile gözetlemektedir.
15.
Ama insan, Rabbi onu her ne zaman imtihan edip de kendiside ikramda bulunur, nimetler verirse: "Rabbim bana ikram etti." der.
16.
Fakat her ne zaman da sınayıp rızkım daraltırsa: "Rabbim bana ihanet etti." der.
17.
Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
18.
Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
19.
Oysa mirası dermecesine (helal haram demeden) öyle bir yiyiş yiyorsunuz ki!
20.
Malı öyle bir seviş seviyorsunuz ki, yığmacasına!
21.
Hayır, hayır, yer üst üste sarsıntılarla düzlendiği zaman,
22.
Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiği zaman,
23.
cehennemde ki, getirilmiştir; o insan o gün anlar, ama bu anlamanın ne yararı var ona?
24.
Der ki: "Keşke ben bu hayatım için (sağlığımda hayırlar) göndermiş olsaydım."
25.
Artık o gün O'nun ettiği azabı kimse edemez.
26.
Ve O'nun vurduğu bağ gibi kimse vuramaz.
27.
Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
28.
dön Rabbine, sen O'ndan O senden hoşnut olarak!
29.
Gir kullarımın içine!
30.
Gir cennetime!

 

 

 

 

 

 

 

Fecr Suresi(Latin harf)

1.
Vel fecri.
2.
Ve leyalin 'aşrin.
3.
Veşşef'ı velvetri.
4.
Velleyli iza yesri.
5.
Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
6.
Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
7.
İreme zatil'ımadi.
8.
Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
9.
Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
10.
Ve fir'avne ziyl'evtadi.
11.
Elleziyne tağav fiylbiladi.
12.
Feekseru fiyhelfesade.
13.
Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
14.
İnne rabbeke lebil mirsadi
15.
Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
16.
Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
17.
Kella bel la tükrimunelyetiyme.
18.
Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
19.
Ve te'külunettürase eklen lemmen.
20.
Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
21.
Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
22.
Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
23.
Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
24.
Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
25.
Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
26.
Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
27.
Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
28.
İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
29.
Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
30.
Vedhuliy cennetiy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecr Suresi(Arabca dinle indir)

fecr592

fecr593