Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

 

Kıyamet Suresi(Meal dinle oku)

         

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir.

1.
Yoo! Yemin ederim o kalkım gününe (kıyamet gününe)!
2.
Yine Yoo! Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)!
3.
insan sanıyor mu ki kemiklerini derleyemeyiz?
4.
Evet derleriz, parmak (uç)larını bile tesviyeye (eski haline getirmeye) gücümüz yeter!
5.
Fakat insan önünde (ileride) günah işlemek ister,
6.
sorar: "O kıyamet günü ne zaman?" diye.
7.
Ne zaman ki o göz şimşek çakar,
8.
ay tutulur,
9.
güneş ve ay toplanır,
10.
O gün insan: "Nereye kaçmalı?" der.
11.
Hayır hayır! Yok bir siperi
12.
O gün ancak siper (varılacak yer) Rabbinedir,
13.
o gün insan, önce ve sonra yaptıkları ile ayıtılır.
14.
Doğrusu insan kendine karşı bir basirettir ( kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).
15.
Mazeretlerini ortaya (sayıp) dökse de!
16.
Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarlamak için)!
17.
Çünkü onun derlenip toplanması Bize aittir!
18.
Biz onu (Kur'an'ı) okuduğumuz zaman okuduğunu takip et!
19.
Sonra onun açıklaması da yine Bize aittir.
20.
Hayır, hayır! Siz peşini (geçici dünyayı) seviyorsunuz.
21.
Ahireti bırakıyorsunuz!
22.
Nice yüzler o gün ışılar, parlar,
23.
Rablerine bakarlar!
24.
Nice yüzler de o gün ekşir, pusarır;
25.
kendilerine bel kıran belalı bir iş yapılacağını anlar.
26.
Hayır, hayır! Ne zaman ki, can köprücüklere dayanır
27.
ve: "Okuyacak kim var?" denilir
28.
ve o zaman (o da bunun) tam bir ayrılış olduğunu sezmiş,
29.
el, ayak, bacak bacağa dolaşmıştır.
30.
O gün kişi yalnız Rabbinin huzuruna sevkedilir.
31.
Ama o ne sadaka verdi ne de namaz kıldı.
32.
Fakat yalan dedi ve döndü.
33.
Sonra da gerneşe gerneşe yakınlarına gitti.
34.
O bela sana layıktır!
35.
Evet gerektir o bela sana gerek!
36.
İnsan sanır mı başıboş bırakılacağını?
37.
O (Rahme) dökülen bir damla meniden değil miydi?
38.
Sonra bir pıhtı oldu, derken (Allah onu) biçime koydu, derken tesviye etti;
39.
derken ondan da iki eşi yaptı: Erkek ve dişi!
40.
(Artık) o ölüleri diriltmeye kadir değil mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıyamet Suresi(Latin harf)

1.
La uksimu biyevmilkıyameti.
2.
Ve la uksimu binnefsillevvameti.
3.
Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu.
4.
Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehu.
5.
Bel yuriydul'insanu liyefcure emamehu.
6.
Yes'elu eyyane yevmulkıyameti.
7.
Feiza berikalbesaru.
8.
Ve hasefelkameru.
9.
Ve cumi'aşşemsu velkameru.
10.
Yekulul'insanu yevmeizin eynelmeferru.
11.
Kella la vezere.
12.
İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
13.
Yunebbeul'insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
14.
Belil'insanu 'ala nefsihi besıyretun.
15.
Ve lev elka me'aziyrehu.
16.
La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bihi.
17.
İnne'aleyna cem'ahu ve kur'anehu.
18.
Feiza kare'nahu fettebı'kur'anehu.
19.
Summe inne 'aleyna beyanehu.
20.
Kella bel tuhıbbunel'acilete.
21.
Ve tezerunel'ahırete.
22.
Vucuhun yevmeizin nadıretun.
23.
İla rabbiha nazıretun.
24.
Ve vucuhun yevmeizin basire'un.
25.
Tezunnu en yuf'ale biha fakıretun.
26.
Kella iza beleğatitterakıye.
27.
Ve kıyle men rakın.
28.
Ve zanne ennehulfraku.
29.
Velteffetissaku bissakı.
30.
İla rabbike yevmeizinilmesaku.
31.
Fela saddeka ve la salla.
32.
Ve lakin kezzebe ve tevella.
33.
Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
34.
Evla leke feevla.
35.
Summe evlaleke feevla.
36.
Eyahsebul'insanu en yutreke suden.
37.
Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
38.
Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva.
39.
Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa.
40.
Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıyamet Suresi(Arabca dinle oku)

Kiyamet576

Kiyamet577