Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

FATİHA(Meal)

1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.2 - Hamd o âlemlerin Rabbi, 3 - O Rahmân ve Rahim,

4 - O, din gününün maliki Allah'ın.

5 - Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).6 - Hidayet eyle bizi doğru yola,

7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

 

Fatiha(Latin)

1. Bismillahirrahmanirrahim

2. El hamdü lillahi rabbil alemin

3. Er rahmanir rahiym

4. Maliki yevmid din

5. Iyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn

6. Ihdinas siratal müstekiym

7. Siratallezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve lad dallin  

 

 

 

FATİHA(Arapca)

 nedenyasiyoruz