Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

 

İnşikak Suresi(Meal dinle indir)

         

1.
Gökyarıldığında
2.
ve Rabbini dinleyip haklandığında,
3.
yer uzatılıp dümdüz edildiğinde
4.
ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,
5.
ve Rabbini dinleyip haklandığında,
6.
ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O'na varırsın!
7.
O zaman kitabı sağ eline verilen,
8.
kolay bir hesaba tabi tutulur
9.
ve ailesine sevinçli olarak döner.
10.
Ama kitabı arkasından verilen ise,
11.
Helak diye çağırır
12.
ve alevli ateşe yaslanır.
13.
Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi.
14.
Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.
15.
Hayır, çünkü Rabbi , onu gözetiyordu.
16.
Şimdi yemin ederim ,o şafağa,
17.
geceye ve derlediğine,
18.
ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,
19.
sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!
20.
O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.
21.
Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler?
22.
Hatta o küfredenler yalan derler!
23.
Oysa Allah, içlerindekini biliyor.
24.
Onun için onlara acı bir azap müjdele!
25.
Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!

 

 

 

 

 

 

İnşikak Suresi(Latin harf)

1.
İzessemaunşakkat.
2.
Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3.
Ve izel'ardu muddet.
4.
Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5.
Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6.
Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
7.
Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
8.
Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
9.
Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
10.
Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
11.
Fesevfe yed'u suburen.
12.
Ve yasla se'ıyren.
13.
İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
14.
İnnehu zanne en len yehure.
15.
Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
16.
Fela uksimü bişşefekı.
17.
Velleyli ve ma veseka.
18.
Velkameri izetteseka.
19.
Leterkebunne tabekan 'an tabekın.
20.
Femalehum la yu'minune.
21.
Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.
22.
Belilleziyne keferu yukezzibune.
23.
Vallahu a'lemu bima yu'une.
24.
Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.
25.
İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

 

 

 

 

İnşikak Suresi(Arabca dinle indir)

insikak588

insikak589