Nedenyasiyoruz
anasayfa Program indir bilgisayar dini bilgiler sureler ürünler tarih

 

Şems Suresi(Meal dinle indir)

         

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir

1.
Andolsun güneşe ve parıltısına,
2.
ona uyduğunda aya,
3.
onu açıp ortaya çıkardığında gündüze,
4.
onu sardığında geceye,
5.
göğe ve onu bina edene,
6.
yere ve onu döşeyene,
7.
nefse ve onu düzenleyene,
8.
sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene ki,
9.
gerçek kurtuluş bulmuştur onu temizlikle parlatan.
10.
Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir!
11.
Semud kavmi azgınlığından inanmadı.
12.
O en yaramazları fırladığı zaman,
13.
Allah'ın elçisi onlara: "Allah'ın devesini ve onun sulanışını gözetiri!" demişti.
14.
Fakat ona inanmadılar da onu (deveyi) devirdiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi!
15.
Öyle ya, O, o işin sonundan korkacak değil ki!

 

 

 

 

 

Şems Suresi(Latin harf)

1.
Veşşemsi ve duhaha.
2.
Velkameri iza telaha.
3.
Vennehari iza cellaha.
4.
Velleyli iza yağşaha.
5.
Vessmai ve ma benaha.
6.
Vel'ardı ve ma tahaha.
7.
Ve nefsin ve ma sevvaha.
8.
Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9.
Kad efleha men zekkaha.
10.
Ve kad habe men dessaha.
11.
Kezzebet semudü bitağvaha.
12.
İzinbe'ase eşkaha.
13.
Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14.
Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15.
Ve la yehafi 'ukbaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şems Suresi(Arabca dinle indir)

sems594